אני מאשרת קבלת דיוור מדי פעם
belly1
 
dr-ron
faq-link
bfore-after-link
p-yeutz

חברות הביטוח

ד"ר טנצר עובד בשיתוף פעולה מלא עם רוב חברות הביטוח במשק הישראלי וזאת על פי מחירון שנקבע מראש. לקוחות חברות הביטוח יוכלו לקבל השתתפות חלקית או מלאה מעלות ניתוחים פלסטיים בהתאם למה שקבעה חברת הביטוח. אנו מעוניינים במרפאה כי המחזיקים בביטוחים פרטיים יוכלו ליהנות מטיפול רפואי, מקצועי ואיכותי וזאת לפי תנאי הפוליסות השונות.

מגדל MigdalLogo טופס תביעה – מגדל
הפניקס logo טופס תביעה – הפניקס
כלל בריאות clal-briut_logo טופס תביעה – כלל
מנורה logo-me(1) טופס תביעה – מנורה