אני מאשרת קבלת דיוור מדי פעם
 
dr-ron
faq-link
bfore-after-link
p-yeutz

ניתוחי Mohs

a

מהו ניתוח מוס (MOHS) ?

ניתוח מוז (MOHS) הוא טכניקה מיוחדת ומאוד יעילה להסרת גידולי עור. השיטה פותחה והוצגה לראשונהעלי די ד"ר פרדריק מוז מאוניברסיטת וויסקונסין שבארה"ב בשנת 1930 וכיום משתמשים בה רופאים בכלרחבי העולם. ניתוח מוז (MOHS) מיוחד ושונה משאר טכניקות הניתוח בכך שהוא מאפשר בדיקהמיקרוסקופית מיידית ושלמה של כל רקמת הגידול שהוסרה ובכך מבטיח את הסרת כל שורשי ושלוחותהגידול באופן מלא תוך כריתת עור מינימאלית.

לניתוחי מוז (MOHS) שיעור ההצלחה הגדול ביותר מכל שאר הטיפולים הקיימים לסרטן העור בסילוקהגידול ומניעה של חזרה.

אין צורך לטפל בכל סרטני העור בניתוח בשיטת מוז (MOHS). שיטה זו שמורה לגידולים שחזרו והופיעולאחר טיפול / ניתוח קודם, גידולים שהם מטבעם בעלי סיכון מוגבר במיוחד לחזרה או גידולים הממוקמיםבאזורים בהם מבחינה קוסמטית נדרש שימור מרבי של עור בריא כדי לאפשר שחזור מלא ומבלי לגרוםלהיווצרות פגמים אסטטיים קשים בעקבות כריתת הגידול.

הניתוח מבוצע על ידי רופאים שהם בעלי הכשרה מתאימה בדרמטוכירורגיה והיסטופתולוגיה של העור אשר עברו הכשרה לביצוע ניתוחי מוז (MOHS). הניתוח מבוצע בשילוב עם צוותמיומן של אחיות ומעבדה מיוחדת המאפשרת את בדיקת הרקמה.

 a

מדוע להסיר גידולי עור סרטניים באמצעות ניתוח MOHS?

חלק מסרטני העור מפושטים בתוך העור הרחק מעבר למה שנראה על פניהשטח. לגידולים אלה עלולים להיות "שורשים" בעומק העור או לאורך כלי דם, עצבים או סחוסים. בנוסףגידולים חוזרים לאחר הסרה חלקית עלולים לשלוח שלוחות עמוק מתחת לפני הצלקת שנוצרה לאחרהניתוח הקודם. אחת מנקודות התורפה של סרטני העור היא העובדה שמדובר בגידולים המשכיים שמקורםבתא אחד וכל החלקים שלהם מחוברים באופן רציף זה לזה .

ניתוח MOHS מנצל נקודת תורפה זו ומתוכנן במיוחד כך שניתן יהיה לעקוב ולהסיר "שורשים" סרטנייםאלה עד תומם ובכך למנוע חזרה נוספת של הגידול.

a

 כיצד מבוצע ניתוח MOHS ?

הניתוח מבוצע באופן אמבולטורי במרפאתנו. הניתוח מבוצע ב-3 שלבים:

1.      העור במקום הניתוח מורדם באמצעות הרדמה מקומית. הגידול הנראה מוסר יחד עם שכבה דקהשל רקמה נוספת מעבר לו. הרקמה שהוסרה מצולמת יחד עם פצע הניתוח והמנתח מכין מפהמפורטת של מראה הרקמה והפצע- מפת מוז (MOHS). שלב זה לוקח לרוב זמן קצר ולאחריוהחולה חוזר לחדר ההמתנה.

2.      דגימת הרקמה מסומנת ונשלחת למעבדה לצורך בדיקה מקרוסקופית. שלב זה הוא לרוב השלב הממושך ביותר בניתוח ונמשך לרוב כ – 40-60 דקות.

3.      המנתח בודק את חתכי הרקמה ביסודיות תחת המיקרוסקופ. כך נבדק כל הגבול הניתוחי שלהרקמה שהוסרה. כל שלוחות הגידול ושורשיו, אם קיימים, מזוהים בשלב זה ומיקומם מצוין עלמפת המוז (MOHS). אם הממצאים מעידים כי קיימות שאריות גידול מעבר לגבולות הרקמה שהוסרה, המנתח משתמש במפת ה-מוז (MOHS) כדי לזהות את מיקומן של שאריות אלה ולהסיר רקמה נוספת- רק במקום שבו נותרו עדיין שאריות "שורשי" גידול.

  הניתוח נמשך תוך חזרה על שלבים 1-3 עד שהבדיקה המיקרוסקופית מאשרת שכל רקמת הגידול הוסרה.כך מאפשרת שיטת ניתוח ה- מוז (MOHS) להותיר את הפגם הניתוחי הקטן ביותר תוך כדי הוצאה שלמהאו מרבית של הגידול.השיטה מונעת כריתה מיותרת של רקמה בריאה ומוודאת אגב כך, שלא נותרו חלקים מן הגידול.